Subscribe Now

Trending News

Blog Post

मराठी गाणी

याड लागल (सैराट) – Yad Lagla Marathi Song Lyrics – अजय अतुल 

याड लागल (सैराट) – Yad Lagla Marathi Song Lyrics – अजय अतुल

याड लागल (सैराट) – Yad Lagla Marathi Song Lyrics – अजय अतुल

 

गायकअजय गोगावले
संगीतकारअजय अतुल
गीतकारअजय गोगावले

 

याड लागलं गं याड लागलं गं
रंगलं तुझ्यातं याड लागलं गं
वास ह्यो उसात येई कस्तूरीचा
चाखलंया वारं ग्वाड लागलं गं
चांद भासतो दिसाच मावळाया लागलं
आस लागली मनात कालवाया लागलं

याड लागलं गं याड लागलं गं
रंगलं तुझ्यात याड लागलं गं
वास ह्यो उसात येई कस्तूरीचा
चाखलंया वारं ग्वाड लागलं गं

सांगवंना बोलवंना
मन झुरतंया दुरून
पळतंया कळतंया
वळतंय मागं फिरून
सजलं गं धजलं गं
लाजं काजंला सारलं
येंधळं ह्ये गोंधळंलं
लाडंलाडं ग्येलं हरुन
भाळलं असं उरात पालवाया लागलं
हेऽऽ ओढ लागली मनात चाळवाया लागलं

याड लागलं गं याड लागलं गं

सुलगंना उलगंना
जाळ आतल्या आतला
दुखनं ह्ये देखनं गं
एकलंच हाय साथीला
काजळीला उजळंलं
पाजळून ह्या वातीला
चांदनीला आवतान
धाडतुया रोज रातीला
झोप लागंना सपान जागवाया लागलं
पाखरू कसं आभाळ पांघराया लागलं

Related posts

WordPress Theme built by Shufflehound. © सर्व काही मराठी २०२०, सर्व हक्क राखीव, Privacy Policy