Subscribe Now

Trending News

Blog Post

अप्सरा आली (नटरंग) – Apsara Ali Marathi Song Lyrics – बेला शेंडे, अजय अतुल
मराठी गाणी

अप्सरा आली (नटरंग) – Apsara Ali Marathi Song Lyrics – बेला शेंडे, अजय अतुल 

अप्सरा आली (नटरंग) – Apsara Ali Marathi Song Lyrics – बेला शेंडे, अजय अतुल

 

गायक बेला शेंडे, अजय अतुल
संगीतकार अजय अतुल
गीतकार गुरु ठाकूर

हो, कोमल काया की मोहमाया, पुनवचांदनं न्हाली
सोन्यात सजले, रूप्यात भिजले, रत्नप्रभा तनू ल्याली
ही नटली थटली जशी उमटली, चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली

अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली
पसरली लाली, रत्नप्रभा तनू ल्याली
ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली

हो, छबिदार सुरत देखणी जणु हिरकणी नार गुलजार
छबिदार सुरत देखणी जणु हिरकणी नार गुलजार
सांगते उमर कंचुकी बापुडी मुकी सोसते भार
शेलटी खुणावे कटी तशी हनुवटी, नयन तलवार

ही रती मदभरली दाजी ठिनगी शिनगाराची
कस्तुरी दरवळली दाजी झुळुक ही वार्याची
ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहुन थिजली इंद्रसभा भवताली
अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली
पसरली लाली, रत्नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली
अप्सरा आली, पुनवचांदणं न्हाली

Related posts

WordPress Theme built by Shufflehound. © सर्व काही मराठी २०२०, सर्व हक्क राखीव, Privacy Policy