Subscribe Now

Trending News

Blog Post

मन उधाण वाऱ्याचे (अगं बाई अरेच्या) – Man Udhan Varyache Marathi Song Lyrics – शंकर महादेवन
मराठी गाणी

मन उधाण वाऱ्याचे (अगं बाई अरेच्या) – Man Udhan Varyache Marathi Song Lyrics – शंकर महादेवन 

मन उधाण वाऱ्याचे (अगं बाई अरेच्या) – Man Udhan Varyache Marathi Song Lyrics – शंकर महादेवन

 

गायकशंकर महादेवन
संगीतकारअजय अतुल
गीतकारगुरु ठाकूर

मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते
मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे
का होते बेभान, कसे गहिवरते
मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे
का होते बेभान, कसे गहिवरते
मन उधाण वाऱ्याचे

आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते
हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुलते
सावरते, बावरते, घडते, अडखळते का पडते
कधी आशेच्या हिंदोळ्यावर मन हे वेडे झुलते
मन तरंग होऊन पाण्यावरती फिरते
अन् क्षणात फिरुनी आभाळाला भिडते

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे
का होते बेभान, कसे गहिवरते
मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे
का होते बेभान, कसे गहिवरते
मन उधाण वाऱ्याचे

रुणझुणते, गुणगुणते, कधी गुंतते, हरवते
कधी गहिऱ्या डोळ्यांच्या डोहात पार बुडते
तळमळते सारखे बापडे नकळत का भरकटते
कधी मोहाच्या चार क्षणांना मन हे वेडे भुलते
जाणते जरी हे पुन्हा पुन्हा का चुकते
भाबडे तरी भासांच्या मागून पळते

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे
का होते बेभान, कसे गहिवरते
मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे
का होते बेभान, कसे गहिवरते
मन उधाण वाऱ्याचे

Related posts

WordPress Theme built by Shufflehound. © सर्व काही मराठी २०२०, सर्व हक्क राखीव, Privacy Policy