Subscribe Now

Trending News

Blog Post

मराठी गाणी

खेळ मांडला (नटरंग) अजय अतुल Khel Mandala Lyrics 

खेळ मांडला (नटरंग) अजय अतुल Khel Mandala Lyrics

खेळ मांडला (Lyrics) बोल नटरंग

गायक अजय गोगावले
संगीतकार अजय अतुल
गीतकार गुरु ठाकूर

तुझ्या पायरीशी कुनी सान थोर न्हाई
साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई

हे तरी देवा सरं ना ह्यो भोग कशापायी
हरवली वाट दिशा अंधारल्या दाही
ववाळुनी उधळतो जीव मायबापा
वनवा ह्यो उरी पेटला

खेळ मांडला
खेळ मांडला
खेळ मांडला, देवा
खेळ मांडला

हे, उसवलं गनगोत सारं
आधार कुनाचा न्हाई
भेगाळल्या भुईपरी जीनं
अंगार जीवाला जाळी
बळ दे झुंजायाला किरपेची ढाल दे
इनविती पंचप्रान जिव्हारात ताल दे

करपलं रान देवा, जळलं शिवार
तरी न्हाई धीर सांडला
खेळ मांडला

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *

WordPress Theme built by Shufflehound. © सर्व काही मराठी २०२०, सर्व हक्क राखीव, Privacy Policy