मराठी गाणी

खेळ मांडला (नटरंग) अजय अतुल Khel Mandala Lyrics

khel mandala marathi lyrics

खेळ मांडला (Lyrics) बोल नटरंग

गायक अजय गोगावले
संगीतकार अजय अतुल
गीतकार गुरु ठाकूर

तुझ्या पायरीशी कुनी सान थोर न्हाई
साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई

हे तरी देवा सरं ना ह्यो भोग कशापायी
हरवली वाट दिशा अंधारल्या दाही
ववाळुनी उधळतो जीव मायबापा
वनवा ह्यो उरी पेटला

खेळ मांडला
खेळ मांडला
खेळ मांडला, देवा
खेळ मांडला

हे, उसवलं गनगोत सारं
आधार कुनाचा न्हाई
भेगाळल्या भुईपरी जीनं
अंगार जीवाला जाळी
बळ दे झुंजायाला किरपेची ढाल दे
इनविती पंचप्रान जिव्हारात ताल दे

करपलं रान देवा, जळलं शिवार
तरी न्हाई धीर सांडला
खेळ मांडला

About the author

सर्व काही मराठी

सर्व मराठी जनांना आपल्या मातृभाषेतून विविध विषयांची माहिती मिळावी म्हणून हा खटाटोप. हे संकेतस्थळ पूर्णतः मराठी च्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यरत राहील.