ज्योतिष

शुभ विवाह मुहूर्त २०२२ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2022 in Marathi

शुभ विवाह मुहूर्त २०२२ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2022 in Marathi

दिनांकमुहूर्तनक्षत्रतिथी
जानेवारी १५, २०२२, शनिवार०७:१५ AM to ०२:३४ PMमृगशीर्षत्रयोदशी
जानेवारी २०, २०२२, गुरुवार०२:४४ PM to ०८:३१ PMमघातृतीया
जानेवारी २३, २०२२, रविवार१२:५० PM to ०७:१४ AM, Jan २४हस्तषष्ठी
जानेवारी २७, २०२२, गुरुवार०८:५१ AM to ०३:२८ PMअनुराधादशमी
जानेवारी २९, २०२२, शनिवार०६:०३ PM to ०२:४९ AM, Jan ३०मूळद्वादशी, त्रयोदशी
फेब्रुवारी ५, २०२२, शनिवार०७:११ AM to ०७:११ AM, Feb ०६उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीपंचमी, षष्ठी
फेब्रुवारी ११, २०२२, शुक्रवार०७:५० PM to ०३:११ AM, Feb १२मृगशीर्षएकादशी
फेब्रुवारी १८, २०२२, शुक्रवार०४:४२ PM to ०७:०५ AM, Feb १९उत्तरा फाल्गुनीद्वितीया, तृतीया
फेब्रुवारी २१, २०२२, सोमवार०४:१७ PM to ०७:०३ AM, Feb २२स्वातीपंचमी, षष्ठी
फेब्रुवारी २२, २०२२, गुरुवार०७:०३ AM to ०३:३६ PMस्वातीषष्ठी
एप्रिल १७, २०२२, रविवार०७:१७ AM to ०५:३४ AM, Apr १८स्वातीप्रतिपदा, द्वितीया
एप्रिल १९, २०२२, गुरुवार०५:०२ PM to ०१:३९ AM, Apr २०अनुराधाचतुर्थी
एप्रिल २१, २०२२, गुरुवार१०:२२ AM to ०९:५२ PMमूळषष्ठी
एप्रिल २२, २०२२, शुक्रवार०८:१४ PM to ०६:१६ AM, Apr २३उत्तराषाढासप्तमी
एप्रिल २३, २०२२, शनिवार०६:१६ AM to ०६:५४ PMउत्तराषाढाअष्टमी
एप्रिल २८, २०२२, गुरुवार०४:२९ PM to १२:२६ AM, Apr २९उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीत्रयोदशी
मे २, २०२२, सोमवार१२:३४ AM to ०६:१० AM, मे ०३रोहिणीद्वितीया
मे ३, २०२२, गुरुवार०६:१० AM to ०४:१६ PMरोहिणीतृतीया
मे ९, २०२२, सोमवार११:३१ PM to ०६:०६ AM, मे १०मघानवमी
मे १०, २०२२, गुरुवार०६:०६ AM to ०६:४० PMमघानवमी
मे ११, २०२२, बुधवार०७:२८ PM to ०६:०५ AM, मे १२उत्तरा फाल्गुनीएकादशी
मे १२, २०२२, गुरुवार०६:५१ PM to ०६:०५ AM, मे १३हस्तद्वादशी
मे १३, २०२२, शुक्रवार०६:०५ AM to ०६:४८ PMहस्तद्वादशी, त्रयोदशी
मे १७, २०२२, गुरुवार०६:०३ AM to १०:४६ AMअनुराधाद्वितीया
मे १८, २०२२, बुधवार११:३६ PM to ०५:३७ AM, मे १९मूळचतुर्थी
मे २०, २०२२, शुक्रवार०६:०२ AM to ०१:१८ AM, मे २१उत्तराषाढापंचमी, षष्ठी
मे २५, २०२२, बुधवार१०:३२ AM to ०६:०१ AM, मे २६उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीएकादशी
मे २६, २०२२, गुरुवार०६:०१ AM to ०६:१९ PMरेवतीएकादशी, द्वादशी
मे ३१, २०२२, गुरुवार०६:०७ AM to १२:३४ AM, Jun ०१रोहिणी, मृगशीर्षप्रतिपदा, द्वितीया
जून ६, २०२२, सोमवार०६:५५ AM to ०२:२६ AM, Jun ०७मघासप्तमी
जून ८, २०२२, बुधवार०६:०० AM to ०३:२७ AM, Jun ०९उत्तरा फाल्गुनीअष्टमी, नवमी
जून ११, २०२२, शनिवार०८:४७ PM to ०२:०५ AM, Jun १२स्वातीद्वादशी
जून १२, २०२२, रविवार११:५८ PM to ०६:०१ AM, Jun १३अनुराधाChaturdashi
जून १३, २०२२, सोमवार०६:०१ AM to ०९:०२ PMअनुराधाChaturdashi
जून १४, २०२२, गुरुवार११:४७ PM to ०६:०१ AM, Jun १५मूळप्रतिपदा
जून १५, २०२२, बुधवार०६:०१ AM to ०३:३३ PMमूळप्रतिपदा, द्वितीया
जून १६, २०२२, गुरुवार१२:३७ PM to ०७:५५ PMउत्तराषाढातृतीया
जून २१, २०२२, गुरुवार०६:०२ AM to ०६:०२ AM, Jun २२उत्तरा भाद्रपदाअष्टमी, नवमी
जून २२, २०२२, बुधवार०६:०२ AM to ११:५७ PMरेवतीनवमी, दशमी
जुलै ३, २०२२, रविवार०५:०६ PM to ०६:०५ AM, Jul ०४मघापंचमी
जुलै ५, २०२२, गुरुवार१२:१६ PM to ०६:०६ AM, Jul ०६उत्तरा फाल्गुनीषष्ठी, सप्तमी
जुलै ६, २०२२, बुधवार०६:०६ AM to ११:४३ AMउत्तरा फाल्गुनीसप्तमी
जुलै ८, २०२२, शुक्रवार१२:१४ PM to ०६:०७ AM, Jul ०९स्वातीनवमी, दशमी
नोव्हेंबर १९, २०२२, शनिवार१०:२९ AM to ०६:४९ AM, Nov २०उत्तरा फाल्गुनी, हस्तएकादशी
नोव्हेंबर २०, २०२२, रविवार०६:४९ AM to १२:३६ AM, Nov २१हस्तएकादशी, द्वादशी
नोव्हेंबर २१, २०२२, सोमवार१२:१४ AM to ०६:५० AM, Nov २२स्वातीत्रयोदशी
नोव्हेंबर २४, २०२२, गुरुवार०३:०४ PM to ०७:३७ PMअनुराधाप्रतिपदा
नोव्हेंबर २५, २०२२, शुक्रवार१०:४५ PM to ०६:५२ AM, Nov २६मूळतृतीया
नोव्हेंबर २७, २०२२, रविवार०९:३४ PM to ०६:५३ AM, Nov २८उत्तराषाढापंचमी
डिसेंबर २, २०२२, शुक्रवार०६:५६ AM to ०६:५७ AM, Dec ०३उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीदशमी, एकादशी
डिसेंबर ७, २०२२, बुधवार०८:४६ PM to ०७:०० AM, Dec ०८रोहिणीपौर्णिमा
डिसेंबर ८, २०२२, गुरुवार०७:०० AM to ०७:०० AM, Dec ०९रोहिणी, मृगशीर्षपौर्णिमा, प्रतिपदा
डिसेंबर ९, २०२२, शुक्रवार०७:०० AM to ०२:५९ PMमृगशीर्षप्रतिपदा, द्वितीया
डिसेंबर १४, २०२२, बुधवार०९:१४ AM to ११:४२ PMमघाषष्ठी
Photo of सर्व काही मराठी

सर्व काही मराठी

सर्व मराठी जनांना आपल्या मातृभाषेतून विविध विषयांची माहिती मिळावी म्हणून हा खटाटोप. हे संकेतस्थळ पूर्णतः मराठी च्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यरत राहील.

Related Articles

Back to top button