ज्योतिष

शुभ विवाह मुहूर्त २०२२ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2022 in Marathi

Vivah Muhurt 2021

शुभ विवाह मुहूर्त २०२२ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2022 in Marathi

दिनांकमुहूर्तनक्षत्रतिथी
जानेवारी १५, २०२२, शनिवार०७:१५ AM to ०२:३४ PMमृगशीर्षत्रयोदशी
जानेवारी २०, २०२२, गुरुवार०२:४४ PM to ०८:३१ PMमघातृतीया
जानेवारी २३, २०२२, रविवार१२:५० PM to ०७:१४ AM, Jan २४हस्तषष्ठी
जानेवारी २७, २०२२, गुरुवार०८:५१ AM to ०३:२८ PMअनुराधादशमी
जानेवारी २९, २०२२, शनिवार०६:०३ PM to ०२:४९ AM, Jan ३०मूळद्वादशी, त्रयोदशी
फेब्रुवारी ५, २०२२, शनिवार०७:११ AM to ०७:११ AM, Feb ०६उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीपंचमी, षष्ठी
फेब्रुवारी ११, २०२२, शुक्रवार०७:५० PM to ०३:११ AM, Feb १२मृगशीर्षएकादशी
फेब्रुवारी १८, २०२२, शुक्रवार०४:४२ PM to ०७:०५ AM, Feb १९उत्तरा फाल्गुनीद्वितीया, तृतीया
फेब्रुवारी २१, २०२२, सोमवार०४:१७ PM to ०७:०३ AM, Feb २२स्वातीपंचमी, षष्ठी
फेब्रुवारी २२, २०२२, गुरुवार०७:०३ AM to ०३:३६ PMस्वातीषष्ठी
एप्रिल १७, २०२२, रविवार०७:१७ AM to ०५:३४ AM, Apr १८स्वातीप्रतिपदा, द्वितीया
एप्रिल १९, २०२२, गुरुवार०५:०२ PM to ०१:३९ AM, Apr २०अनुराधाचतुर्थी
एप्रिल २१, २०२२, गुरुवार१०:२२ AM to ०९:५२ PMमूळषष्ठी
एप्रिल २२, २०२२, शुक्रवार०८:१४ PM to ०६:१६ AM, Apr २३उत्तराषाढासप्तमी
एप्रिल २३, २०२२, शनिवार०६:१६ AM to ०६:५४ PMउत्तराषाढाअष्टमी
एप्रिल २८, २०२२, गुरुवार०४:२९ PM to १२:२६ AM, Apr २९उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीत्रयोदशी
मे २, २०२२, सोमवार१२:३४ AM to ०६:१० AM, मे ०३रोहिणीद्वितीया
मे ३, २०२२, गुरुवार०६:१० AM to ०४:१६ PMरोहिणीतृतीया
मे ९, २०२२, सोमवार११:३१ PM to ०६:०६ AM, मे १०मघानवमी
मे १०, २०२२, गुरुवार०६:०६ AM to ०६:४० PMमघानवमी
मे ११, २०२२, बुधवार०७:२८ PM to ०६:०५ AM, मे १२उत्तरा फाल्गुनीएकादशी
मे १२, २०२२, गुरुवार०६:५१ PM to ०६:०५ AM, मे १३हस्तद्वादशी
मे १३, २०२२, शुक्रवार०६:०५ AM to ०६:४८ PMहस्तद्वादशी, त्रयोदशी
मे १७, २०२२, गुरुवार०६:०३ AM to १०:४६ AMअनुराधाद्वितीया
मे १८, २०२२, बुधवार११:३६ PM to ०५:३७ AM, मे १९मूळचतुर्थी
मे २०, २०२२, शुक्रवार०६:०२ AM to ०१:१८ AM, मे २१उत्तराषाढापंचमी, षष्ठी
मे २५, २०२२, बुधवार१०:३२ AM to ०६:०१ AM, मे २६उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीएकादशी
मे २६, २०२२, गुरुवार०६:०१ AM to ०६:१९ PMरेवतीएकादशी, द्वादशी
मे ३१, २०२२, गुरुवार०६:०७ AM to १२:३४ AM, Jun ०१रोहिणी, मृगशीर्षप्रतिपदा, द्वितीया
जून ६, २०२२, सोमवार०६:५५ AM to ०२:२६ AM, Jun ०७मघासप्तमी
जून ८, २०२२, बुधवार०६:०० AM to ०३:२७ AM, Jun ०९उत्तरा फाल्गुनीअष्टमी, नवमी
जून ११, २०२२, शनिवार०८:४७ PM to ०२:०५ AM, Jun १२स्वातीद्वादशी
जून १२, २०२२, रविवार११:५८ PM to ०६:०१ AM, Jun १३अनुराधाChaturdashi
जून १३, २०२२, सोमवार०६:०१ AM to ०९:०२ PMअनुराधाChaturdashi
जून १४, २०२२, गुरुवार११:४७ PM to ०६:०१ AM, Jun १५मूळप्रतिपदा
जून १५, २०२२, बुधवार०६:०१ AM to ०३:३३ PMमूळप्रतिपदा, द्वितीया
जून १६, २०२२, गुरुवार१२:३७ PM to ०७:५५ PMउत्तराषाढातृतीया
जून २१, २०२२, गुरुवार०६:०२ AM to ०६:०२ AM, Jun २२उत्तरा भाद्रपदाअष्टमी, नवमी
जून २२, २०२२, बुधवार०६:०२ AM to ११:५७ PMरेवतीनवमी, दशमी
जुलै ३, २०२२, रविवार०५:०६ PM to ०६:०५ AM, Jul ०४मघापंचमी
जुलै ५, २०२२, गुरुवार१२:१६ PM to ०६:०६ AM, Jul ०६उत्तरा फाल्गुनीषष्ठी, सप्तमी
जुलै ६, २०२२, बुधवार०६:०६ AM to ११:४३ AMउत्तरा फाल्गुनीसप्तमी
जुलै ८, २०२२, शुक्रवार१२:१४ PM to ०६:०७ AM, Jul ०९स्वातीनवमी, दशमी
नोव्हेंबर १९, २०२२, शनिवार१०:२९ AM to ०६:४९ AM, Nov २०उत्तरा फाल्गुनी, हस्तएकादशी
नोव्हेंबर २०, २०२२, रविवार०६:४९ AM to १२:३६ AM, Nov २१हस्तएकादशी, द्वादशी
नोव्हेंबर २१, २०२२, सोमवार१२:१४ AM to ०६:५० AM, Nov २२स्वातीत्रयोदशी
नोव्हेंबर २४, २०२२, गुरुवार०३:०४ PM to ०७:३७ PMअनुराधाप्रतिपदा
नोव्हेंबर २५, २०२२, शुक्रवार१०:४५ PM to ०६:५२ AM, Nov २६मूळतृतीया
नोव्हेंबर २७, २०२२, रविवार०९:३४ PM to ०६:५३ AM, Nov २८उत्तराषाढापंचमी
डिसेंबर २, २०२२, शुक्रवार०६:५६ AM to ०६:५७ AM, Dec ०३उत्तरा भाद्रपदा, रेवतीदशमी, एकादशी
डिसेंबर ७, २०२२, बुधवार०८:४६ PM to ०७:०० AM, Dec ०८रोहिणीपौर्णिमा
डिसेंबर ८, २०२२, गुरुवार०७:०० AM to ०७:०० AM, Dec ०९रोहिणी, मृगशीर्षपौर्णिमा, प्रतिपदा
डिसेंबर ९, २०२२, शुक्रवार०७:०० AM to ०२:५९ PMमृगशीर्षप्रतिपदा, द्वितीया
डिसेंबर १४, २०२२, बुधवार०९:१४ AM to ११:४२ PMमघाषष्ठी

About the author

सर्व काही मराठी

सर्व मराठी जनांना आपल्या मातृभाषेतून विविध विषयांची माहिती मिळावी म्हणून हा खटाटोप. हे संकेतस्थळ पूर्णतः मराठी च्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यरत राहील.