ज्योतिष

शुभ विवाह मुहूर्त २०२१ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2021 in Marathi

शुभ विवाह मुहूर्त २०२१ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2021 in Marathi

दिनांकमुहूर्त/वेळ
२४ एप्रिल (शनिवार)०६:२२ ते ०८:११
२५ एप्रिल (रविवार)०८:४९ ते २५:५४ २५:५४ ते २८:२२ २९:३४ ते २९-४५
२६ एप्रिल (सोमवार)०५:४५ ते १२ :४४ २२:५४ ते २४:१५ २४:१५ ते २९:४४
२७ एप्रिल (मंगळवार)०५:४४ ते २०:१२
३० एप्रिल (शुक्रवार)१२:५५ ते २९:४१
०१ मे (शनिवार)०५:४१ ते १०:१५
०२ मे (रविवार)०८:५९ ते १४:५० २६:१० ते २९:३९
०३ मे (सोमवार)०५:३९ ते ०८:२२
०४ मे (मंगळवार)१५:१४ ते २९:०१
०७ मे (शुक्रवार)२०:४१ ते २९:३५
०८ मे (शनिवार)०५:३५ ते १४:४७ १४:४७ ते १७-२१
१५ मे (शनिवार)०५:३१ ते ०८:३९
२१ मे (शुक्रवार)१५:२२ ते २१:०८
२२ मे (शनिवार)०५:२७ ते १४:०५ १४:०५ ते २०:०४
२३ मे (रविवार)०६:४३ ते १३:१९ १३:१९ ते १४:५६
२४ मे (सोमवार)११:१२ ते २५:४८
३० मे (रविवार)०५:२४ ते १६:४१
३१ मे (सोमवार)१६:०१ ते २५:०६
५ जून (शनिवार)०५:२३ ते २२:३९ २४:१५ ते २७:३४
६ जून (रविवार)०५:२३ ते २६:२७
१९ जून (शनिवार)०५:२४ ते २०:२८ २०:२८ ते २४:०४
२४ जून (गुरुवार)१४:३२ ते २६:१५
२५ जून (शुक्रवार)०५:२५ ते ०६:४०
२६ जून (शनिवार)१८:४३ ते १९:१८
२७ जून (रविवार)२५:२१ ते २७:००
२८ जून (सोमवार)०५:२६ ते २४:४८
०१ जुलै (गुरुवार)०५:२७ ते २७:४९
०२ जुलै (शुक्रवार)०५:२७ ते १०:५२ १३:१६ ते २९:२५
०३ जुलै (शनिवार)०७:०१ ते १७:३१
०४ जुलै (रविवारी)०५:२८ ते ०६:४१
०६ जुलै (मंगळवार)१६:५९ ते २५:०३
१७ जुलै (शनिवार)१५:४० ते १८:०३
२१ जुलै (बुधवार)१९:१८ ते २९:२७
२३ जुलै (शुक्रवार)२१:२३ ते २९:३८
२४ जुलै (शनिवार)०५:३८ ते १२:४०
२५ जुलै (रविवार)११:१७ ते २९:३९
२६ जुलै (सोमवार)०५:३९ ते १०:२६
२८ जुलै (बुधवार)१०:४५ ते २९:४१
२९ जुलै (गुरुवार)०५:४१ ते १२:०२ १२:०२ ते २७:५५
३० जुलै (शुक्रवार)१६:४३ ते २०:१८ २२:१८ ते २७:१६
३१ जुलै (शनिवार)०९:५६ ते १६:३७
०२ ऑगस्ट (सोमवार)२२:४३ ते २३:४५
०३ ऑगस्ट (मंगळवार)१३:०० ते २४:०५ २७:४१ ते २९:४४
०४ ऑगस्ट (बुधवार)०५:४४ ते २८:२५
११ ऑगस्ट (बुधवार)०९:३२ ते २८:११
१२ ऑगस्ट (गुरुवार)१५:२५ ते २९:४९
१३ ऑगस्ट (शुक्रवार)०५:४९ ते ०७:५९ ०७:५९ ते २९:५०
१४ ऑगस्ट (शनिवार)०५:५० ते ०६:५६ ०६:५६ ते २३:२०
१९ ऑगस्ट (गुरुवार)२२:४२ ते २९:५३
२० ऑगस्ट (शुक्रवार)०५:५३ ते २१:२४
२२ ऑगस्ट (रविवार)०६:१३ ते १०:३३ १२:५७ ते १९:३९
२४ ऑगस्ट (मंगळवार)१९:४७ ते २८:०७
२५ ऑगस्ट (बुधवार)१६:१९ ते २०:४८
३० ऑगस्ट (सोमवार)०६:३९ २९:५९
३१ ऑगस्ट (मंगळवार)०५:५९ ते ०८:४८ १०:०० ते २९:५९
०१ सप्टेंबर (बुधवार)०५:५९ ते १२:३४
०७ सप्टेंबर (मंगळवार)२८:३७ ते ३०:०३
०८ सप्टेंबर (बुधवार)०६:०३ ते १५:५५ १५:५५ ते ३०:०३
०९ सप्टेंबर (गुरुवार)०६:०३ ते १४:३१ १४:३१ ते १९:०२ २२:४३ ते ३०:०४
१० सप्टेंबर (शुक्रवार)०६:०४ ते ११:०९ २१:५८ ते ३०:०४
११ सप्टेंबर (शनिवार)०६:०४ ते ११:२२
१४ सप्टेंबर (मंगळवार)०७:५२ ते २३:५८
१८ सप्टेंबर (शनिवार)२६:२६ ते २७:२१
०७ ऑक्टोबर (गुरुवार)२६:५१ ते २७:२१
०८ ऑक्टोबर (शुक्रवार)०६:१८ ते १८:५९
११ ऑक्टोबर (सोमवार)१३:४३ ते ३०:२०
१२ ऑक्टोबर (मंगळवार)०६:२० ते ०८:५० ११:१४ ते ११:२६
१३ ऑक्टोबर (बुधवार)१०:१९ ते ३०:२२
१४ ऑक्टोबर (गुरुवार)०६:२२ ते ०९:३५
१८ ऑक्टोबर (सोमवार)१०:४९ ते १३:२३
१९ ऑक्टोबर (मंगळवार)१३:३४ ते १९:०३
२० ऑक्टोबर (बुधवार)०७:४१ ते १३:१४ १४:५० ते २०:३९ २१:५१ ते ३०:२६
२१ ऑक्टोबर (गुरुवार)०६:२६ ते १६:१७
२३ ऑक्टोबर (शनिवार)२७:०२ ते ३०:२८
२४ ऑक्टोबर (रविवार)०६:२८ ते २३:३३
२५ ऑक्टोबर (सोमवार)१२:०५ ते २८:१०
०१ नोव्हेंबर (सोमवार)१२:५२ ते २१:०४
०७ नोव्हेंबर (रविवार)२१:५२ ते २६:४७
०८ नोव्हेंबर (सोमवार)१३:१७ ते १८:४९
११ नोव्हेंबर (गुरुवार)१८:१६ ते २८:०६
१२ नोव्हेंबर (शुक्रवार)०९:०८ ते १४:५३
२८ नोव्हेंबर (रविवार)२२:०५ ते ३०:५५
२९ नोव्हेंबर (सोमवार)०६:५५ ते १६:५८ २८:१४ ते ३०:५६
३० नोव्हेंबर (मंगळवार)०६:५६ ते २०:३४ २०:३४ ते ३०:५७
०१ डिसेंबर (बुधवार)०६:५७ ते १९:३५ १९:३५ ते २३:३६
०६ डिसेंबर (सोमवार)२६:१९ ते ३१:०१
०७ डिसेंबर (मंगळवार)०७:०१ ते १३:०२ २३:४१ ते २४:११
०८ डिसेंबर (बुधवार)२२:४० ते ३१:०३
०९ डिसेंबर (गुरुवार)०७:०३ ते २१:५१
११ डिसेंबर (शनिवार)२२:३२ ते ३०:०२
१२ डिसेंबर (रविवार)२९:४५ ते ३१:०५
१३ डिसेंबर (सोमवार)०७:०५ ते २५:१७ २६:५३ ते २८:३२
Photo of सर्व काही मराठी

सर्व काही मराठी

सर्व मराठी जनांना आपल्या मातृभाषेतून विविध विषयांची माहिती मिळावी म्हणून हा खटाटोप. हे संकेतस्थळ पूर्णतः मराठी च्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यरत राहील.

Related Articles

Back to top button