Home Tags Magnetar

Tag: Magnetar

मॅग्नेटर (Magnetar) – एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय तारा

मॅग्नेटर (Magnetar) हा एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र असलेला न्युट्रॉन स्टारचा एक प्रकार आहे. इतर न्युट्रॉन तारे प्रमाणे, मॅग्नेटर हे तारे साधारण २० किलोमीटर...